De historie van wijkvereniging de Zilverkamp

Op 17 december 1974 is in Huissen opgericht belangenvereniging "De Zilverkamp"

Op 18 april 1978 is de naam gewijzigd in wijkvereniging De Zilverkamp.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de algemene belangen en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen haar leden.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van:

  • Het organiseren van evenementen.
  • Het houden van contactavonden, cursussen en workshops.
  • Het uitgeven van een nieuwsbrief.

_____________________________________________

DE ZILVERKAMPIOEN

Enige tijd na het oprichten van de Wijkvereniging Zilverkamp, die heette toen nog "Belangenvereniging Zilverkamp",

kwam begin 1976 de Eerste ZILVERKAMPIOEN uit.

Verwarring alom, er was al eens een Zilverkampioen uitgekomen als onderdeel van het Bl├Ęk, het blad van de Kraonige Zwaone.