Algemene Ledenvergadering 2016

Op 25 september aanstaande houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Zoals u dat van ons gewend bent, doen wij dit onder het genot van een kopje koffie en thee samen met onze vrijwilligers. Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

Naamloos

Vorig jaar zijn er op de Algemene Ledenvergadering vier nieuwe enthousiaste bestuursleden geïnstalleerd. Dit keer treden er drie andere bestuursleden af, waaronder de voorzitter. Na 7 jaar leiding geven aan deze geweldige vereniging is het tijd dat iemand anders het stokje overneemt. Ieder jaar zijn er bestuurswisselingen en dat creëert steeds weer nieuwe impulsen aan deze bijzonder leuke organisatie. De continuïteit wordt gewaarborgd doordat veel bestuursleden gedurende vele jaren enthousiast in het bestuur blijven. Een goed voorbeeld is Anneke Waage. U kent haar vast van de Tienerdisco of van de Rommelmarkt op Koningsdag. Dankzij de bestuursleden en alle andere vrijwilligers kunnen we jaar in jaar uit al die leuke activiteiten organiseren. Omdat we een Wijkvereniging zijn, zoeken we onze bestuursleden in alle leeftijden en achtergronden, zodat we als bestuur onze leefomgeving goed kunnen representeren. Mocht u interesse hebben om ook een steentje bij te dragen, kom dan kennismaken op 25 september! 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2016:

- Opening door de voorzitter

- Jaarverslag van het afgelopen jaar

- Korte vooruitblik komend jaar

- Ontslag en benoeming bestuursleden

- Wat verder ter tafel komt

- Sluiting

Om 13:30 uur bent u van harte welkom aan het Ot en Sienpad 5. Dit is een ruimte in het voormalige Tweespan en is onze huidige locatie voor de Tienerdisco.

Graag tot ziens!